រូបភាព ១០នេះ ពិនិត្យមើលអោយជាក់ សឹមញាក់ចិញ្ចើម

រូបខ្លះគេហៅថារូបបន្លំភ្នែក ឬឆ្ពិនភ្នែក ដែលមើលតែមួយភ្លែតអាចច្រលំថាជាស្អីផ្សេង។ ដូច្នេះតោះនាំគ្នាមើលទាំងអស់គ្នាថាវា ពិតជាបានបន្លំភ្នែកអ្នកបានប៉ុណ្ណាដែរ។

១. ហាក! ឯណាជើងរបស់ចែ?

២. ឡាននេះ លក់នំប៉័ងនៅគូថឡានតែម្តង? មិនមែនទេ ចំណាំងផ្លាតទេតើ

៣. ដូចជាសៀវភៅ? មិនមែនទេ តាមពិតជ្រុញទេតើ

៤. តើនេះជាកាហ្វេ ឬក៏កាឡាក់ហ្សីទៅ?

៥. ចុមបាត់ច្រម៉ុះទៅណាហើយអាម៉ូវ?

៦. អ្នកស៊ើបការសំងាត់មកពីណា ឃើញតែស្រមោលណឺង

៧. ភ្លើងឆេះអាគារហើយ! កុំទាន់ភ័យអី ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ចាំងលើពពកទេតើ

៨. យប់មិញអ្នកណាមកលួចមើលបង

៩. ព្រៃឈើនៅឯណាខៀវល្អម្ល៉េះ? តាមពិតស្លែក្នុងទឹកថ្លុកសោះ

១០. នេះទើបគេហៅថាឡានហោះ ឬមិនហោះទេដឹង?