អត្ថបទដើម

ទួនាទីសារព័ត៌មាន ក្នុងសង្គម

ដោយធ្លាប់បានអានពាក្យមួយចំនួនទាក់ ទងនឹងរឿងនេះ ហើយវាជាការពិតផង។ ដូច្នេះ​តោះ​ទៅ​ស្វែងយល់​ពី​សារព័ត៌មាន​ទាងអស់គ្នា។ ដោយលើកនេះ និយាយពីខាងសារព័ត៌មានពិតប្រាកដ មិនមែន​ជា​អ្នក​ធ្វើ​អោយ​តែ​បាន ចង់បានតែលុយ បំពុលសង្គមដូច ដែលហៅថា សារព័តមាន គ្មានសីលធម៌នោះទេ។ អំពីសារព័ត៌មាន សារព័ត៌មាន ជាអ្នកផ្តល់ព័ត… Read More »ទួនាទីសារព័ត៌មាន ក្នុងសង្គម

សារព័ត៌មាន ដែខ្វះសុជីវធម៌

ដូចម្តេចដែលហៅថាព័ត៌មាន? ព័ត៌មានគឺជានាម ប្រែថា ប្រព្រឹត្តការណ៍, ដំណឹងផ្សេងៗក្នុងបច្ចុប្បន្ន។ ចុះក្នុង​ដំណើរណាមួយដែលបានជា ថាសារព័ត៌មាន ដែលខ្វះសុជីវធម៌? សារព័ត៌មាន គឺ ព័ត៌មានមានសារៈ គឺ​កាសែត​ដែល​ប្រាប់​ដំណឹងគួរអានគួរដឹង។ ប្រាប់ដំណឺងគួរអាន គួរដឹង យើងគួរតែចាំពាក្យនេះ។ សម័យបច្ចុប្បន្ន ក្នុង… Read More »សារព័ត៌មាន ដែខ្វះសុជីវធម៌

ឈប់បានឈប់ទៅ កុំបំពុលមនុស្ស

ធ្លាប់បាននិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ខ្លះៗ ហើយពីរឿង ដែលអ្នកទាំងឡាយ ដែលទទួលព័ត៌មានតាម​រយៈ​ហ្វេសប៊ុក ហើយជឿងស្លុងឥតពិចារណា។ ថ្ងៃនេះក៏បានឃើញរឿងសាមញ្ញមួយកើតឡើង ដែលគួរតែនិយាយ។​មានផេកខ្មែរជាច្រើន មិនដឹងថាម្ចាស់មានគោលបំណង ឬគ្រាន់តែចង់បានគេឡាច់ បានច្រើនទុកយក ផេចនោះលក់វិញទេ ចូលចិត្តផ្សព្វផ្សាយអីដែលធ្វើអោយគេស… Read More »ឈប់បានឈប់ទៅ កុំបំពុលមនុស្ស

ផ្លូវដើរ​៖ ភាពលោភលន់របស់មនុស្ស នៅសម័យ​ បច្ចុប្បន្ន

ជីវិតមនុស្សយើង មានហើយដើរទៅមុខមិនដូចគ្នាទេ​ តែក៏មានរឿងខ្លះស្រដៀងគ្នា។ រឿងដែលស្រដៀងគ្នា​នោះគឺភាពលោភលន់។ អ្នកខ្លះលោភតិច អ្នកខ្លះលោភច្រើន តែលោភនេះនៅតែមាន មិនថាអ្នកណា​ជា​អ្នកណា។ សម័យបច្ចុប្បន្ន ស្ទើរតែគ្រប់បរិបទទាំងអស់ បានបណ្តាលអោយមនុស្ស កាន់តែលោភ។ គ្រប់​របស់ប្រើប្រាស់ អ្នកផលិតចង់អោយអ្នកប្… Read More »ផ្លូវដើរ​៖ ភាពលោភលន់របស់មនុស្ស នៅសម័យ​ បច្ចុប្បន្ន