ការរស់នៅ

កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ

កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ ។ ឪពុកម្តាយជាច្រើន មិនចង់បង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន។ ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរប្រធានបទ ឬព្យាយាមលើកទឹកចិត្តកូនៗរបស់ពួកគេ ជាជាងធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍សោកសៅ ឬឈឺចាប់។ ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេ រៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពិបាកៗ កុមារត្រូវការពិនិត្យពិច្ឆ័យនិងការ… Read More »កុំរារាំងកូន ៗ របស់អ្នកមិនឱ្យឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងឡាយ

ឪពុកម្តាយល្អ មិនបាំងកូនពីការឈឺចាប់ទេ

នៅពេលជូលី និងម៉ៃឃើល បានលែងលះគ្នា ពួកគេបារម្ភថាវានឹង ពិបាកពេកសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេ ក្នុងការទទួលយក។ ដូច្នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ពួកគេបានធ្វើឱ្យប្រាកដថា មិនមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេ។ ម៉ៃឃើលតែងទទួលទានអាហារពេលល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ និងរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជូលី ត្រូវចែករំលែក… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ មិនបាំងកូនពីការឈឺចាប់ទេ

កុំរំពឹងភាពឥតខ្ចោះ ឬអន្តរាគមរាល់ពេលកូនធ្វើខុស

ពាក្យមួយឃ្លានិយាយថា “ពេជ្រគឺជាដំធ្យូង ដែលអាចរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងបាន” ឪពុកម្តាយជាច្រើន ដែលរំពឹងភាពឥតខ្ចោះ ចាត់ទុកកូនៗ ជាផ្នែកមួយ​នៃខ្លួនគេ។ ពួកគេសង្ឃឹមថាតាមរយៈការជំរុញកូនៗ ឱ្យទទួលជោគជ័យនៅត្រង់ចំណុចដែលពួកគេបរាជ័យ ពួកគេអាចព្យាបាលស្នាមរបួសរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះ អាចជះឥទ្… Read More »កុំរំពឹងភាពឥតខ្ចោះ ឬអន្តរាគមរាល់ពេលកូនធ្វើខុស

កំណត់ព្រុំដែនច្បាស់លាស់ សម្រាប់កូនៗ និងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់

ឪពុកម្តាយជាច្រើន​ ចាត់ទុកកូនៗរបស់ពួកគេ ជាអ្វីដេលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិត។ ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើដូច្នេះ តើអ្នកបានផ្តល់គំនិតឱ្យពួកគេដោយអចេតនាថា ពួកគេសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលទេ? អ្នកចង់ឱ្យកូនរបស់អ្នកជឿលើខ្លួនឯង ប៉ុន្តែបែរជាជឿជាក់ពួកគេពិសេស ដែលអាចនាំឱ្យមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនសមនឹងមានគ្រប់យ៉ាង។ … Read More »កំណត់ព្រុំដែនច្បាស់លាស់ សម្រាប់កូនៗ និងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់