ការរស់នៅ

ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង

ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង ។ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ គិតអំពីរបៀបរស់នៅដែលល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាទូរទៅគិតថាផ្ទះនៅជាយក្រុងគឺល្អជាងគេ។ ប៉ុន្តែនេះជាការពិតតែក្នុងករណី របៀបរស់នៅក្នុងសង្គមមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ ឧទាហរណ័ ការធ្វើដំណើរ ឬដឹកជញ្ជូនដោយឯករាជ្យមួយ។ ជាធម្មតាការរស់នៅជាយក្រុង … Read More »ទីក្រុងល្អសម្រាប់បរិស្ថាន ជាងការរស់នៅជាយក្រុង

អ្វីទៅជា វ៉ាប៊ី សាប៊ី?

អ្វីទៅជា វ៉ាប៊ី សាប៊ី? អ្នកអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពេញមួយជីវិត ហើយមិនដែលលឺសូរ វាប៊ី សាប៊ី និយាយចេញមកទេ។ ៗ ។ វចនានុក្រមជប៉ុនដែលគេប្រើប្រាស់ច្រើន ក៏មិនមានពាក្យនេះដែរ។ យ៉ាងណាមិញ វាមានពាក្យ វាប៊ី និងសាប៊ី ដាច់ដោយឡែក តែគ្មានពាក្យទាំង២បញ្ចូលគ្នានោះទេ។ វ៉ាប៊ីសាប៊ី គឺជាមូលដ្ឋានទស្សនៈវិជ្ជា ដែ… Read More »អ្វីទៅជា វ៉ាប៊ី សាប៊ី?

ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ

ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ ។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ វាងាយស្រួលក្នុងការរវល់ជាមួយ រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើង។ ប៉ុន្តែរឿងចុងក្រោយ ដែលឪពុកម្តាយល្អធ្វើគឺ ថយក្រោយមួយជំហ៊ានហើយ ពិចារណាលើរូបភាពធំគឺ តើកូនៗរបស់ពួកគេ រៀនមេរៀនជីវិតដែលត្រឹមត្រូវទេ? ខៃ អាយុ ១៥ឆ្នាំ ជាសិស្សឆ… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ ធ្វើសកម្មភាពអោយត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ពួកគេ

ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន ត្រូវការថាមពលច្រើន។ នៅពេលអ្នកទាល់ច្រក អ្នកអាចត្រូវបានល្បួង ឱ្យងាកទៅរកវិធានការណ៍ដែលងាយស្រួល និងលឿនបំផុត ដើម្បីឱ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើតាម – ដូចជាការស្រែក ដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬការធ្វើឱ្យអាម៉ាស់មុខ។ ប៉ុន្តែតើការដា… Read More »ឪពុកម្តាយល្អ ត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងវិន័យ និងការដាក់ទណ្ឌកម្ម