ជីវិត និងផែនដី

ជីវឥន្ធនៈក៏មានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដែរ

ជីវឥន្ធនៈក៏មានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដែរ ។ ផ្ទុយពីប្រភពថាមពលធម្មតា ដែលបានពិភាក្សាកន្លងមក ប្រភពថាមពលប្រកបដោយចីរភាព ត្រូវបានគេគិតថាមានសមត្ថភាព បំពេញនូវតម្រូវការថាមពលបច្ចុប្បន្នរបស់យើង ដោយមិនធ្វើឱ្យបាត់បង់ធនធាន សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីបង្កើតថាមពល។ បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថាមពលជំនួសដូចជា ពន… Read More »ជីវឥន្ធនៈក៏មានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដែរ

ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល និងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ មានគ្រោះថ្នាក់ និងបំផ្លាញបរិស្ថាន

ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល និងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ មានគ្រោះថ្នាក់ និងបំផ្លាញបរិស្ថាន ។ អស់រយៈពេលជាងមួយរយឆ្នាំមកហើយ តម្រូវការថាមពលរបស់មនុស្សជាតិ ត្រូវបានគេបំពេញភាគច្រើនបំផុត តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រភពថាមពលធម្មតាដូចជា ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល និងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម។ ប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះមានបញ្ហាមួយ៖ បរិមាណនៃធនធានទាំងនេះ នៅលើផ… Read More »ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល និងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ មានគ្រោះថ្នាក់ និងបំផ្លាញបរិស្ថាន

ទីក្រុង គឺជាអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ

ទីក្រុង គឺជាអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ ។ កំពុងអានអត្ថបទនេះ អ្នកប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជន។ ក្នុងអតីតកាលដែមិនយូរប៉ុន្មាន មានមនុស្សភាគតិចប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅទីក្រុង។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ ជាងពាក់កណ្តាលនៃប្រជាជនទាំងអស់ នៅលើភពផែនដី រស់នៅក្នុងទីក្រុង ហើយចំនួននេះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅទីក្រុងគឺពោ… Read More »ទីក្រុង គឺជាអនាគតរបស់មនុស្សជាតិ

មនុស្សត្រូវគិតឡើងវិញ ពីការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែ នៅលើផែនដី

មនុស្សត្រូវគិតឡើងវិញ ពីការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែ នៅលើផែនដី ។ ឥឡូវមនុស្សជាតិ បង្ហូរដីល្បាប់ និងវត្ថុធាតុថ្ម នៅជុំវិញភពផែនដី​ ច្រើនជាងបុព្វហេតុធម្មជាតិណាណាទាំងអស់ គឺ ច្រើនជាងទន្លេ ផ្ទាំងទឹកកក ខ្យល់ និងភ្លៀងទាំងអស់រួមបញ្ចូលគ្នា។ បើនិយាយតែធ្យូងថ្មមួយ; យើងជីកយករ៉ែបានប្រហែល ៨ពាន់លានតោនក្នុងមួយឆ… Read More »មនុស្សត្រូវគិតឡើងវិញ ពីការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែ នៅលើផែនដី