ជីវិត និងផែនដី

សម្រែកសត្វជ្រូក ក្នុងកសិដ្ឋានខ្នាតធំ

នៅកម្ពុជាប្រហែលជាពុំមានកសិដ្ឋានខ្នាតធំនោះទេ ដោយសារតែប្រទេសយើងតូច មិនសូវមាន​តម្រូវ​ការ​ច្រើន​សម្រាប់សាច់សត្វលើសពីការចិញ្ចឹមធម្មតា។ យ៉ាងណាមិញ វាជារឿងចាំបាច់មួយដែលយើង គួរដឹងពីការធ្វើ​កសិកម្មទាំងនេះ ដើម្បីដឹងពីទង្វើដ៏ឃោរឃៅរបស់មនុស្ស និងជីវិតសត្វដ៏លំបាកវេទនា។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំសត្វជ្រូត្រូវបាន… Read More »សម្រែកសត្វជ្រូក ក្នុងកសិដ្ឋានខ្នាតធំ