រឿងរ៉ាវពិត

ស្គាល់ Firefox ទេ? ដឹងឬអត់ថា រូបវាជាសត្វអ្វី?

អ្នកប្រហែលជាស្គាល់ កម្មវិធី Firefox ហើយដែលជាកម្មវិធី សម្រាប់បើកគេហទំព័រដ៏ល្បីមួយ។ អ្នកប្រហែលជាស្គាល់វា មុនស្គាល់​ Google Chrome ហើយអ្នកខ្លះ ប្រហែលជាចូលចិត្ត ប្រើប្រាស់វាថែមទៀតផង។ វាមានសម្រាប់ទាំង កុំព្យូរទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃថែមទៀតផង។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់ រឿងមួយទាក់ទងនឹង កម្មវិធីមួយនេះ ឬក៏អាចនឹងយល់ច្រលំថែមទៀតផង។

សត្វមួយនេះចេះរក គ្រឿងស្រវឹងផឹកដូចមនុស្ស

មានមនុស្សខ្លះគិតថា មានតែមនុស្សទេដែល ចេះស្រវឹង។ តែនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តរកឃើញថា សូម្បីតែសត្វទាំងឡាង ក៏ចេះស្រវឹងដូចមនុស្ស។ រីឯសត្វដែលយើងលើកមក និយាយនេះ មិនត្រឹមតែចេះស្រវឹងទេ វាថែមទាំងចេះ ស្វែងរកគ្រឿងស្រវឹងមកផឹក ថែមទៀតផង។

សត្វបង្កងស្រស់ស្អាត តែមានសមត្ថភាពពិសេស

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជា ស្គាល់សត្វបង្កង ហើយថែមទាំងចូលចិត្ត បរិភោគទៀតផង។ ហើយវាមិនមែនជា ប្រភេទសត្វដែលធ្វើអោយអ្នក មានការខ្លាចរអានោះទេ។ ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងឬទេថា ប្រភេទសត្វបង្កងមួយ ដែលមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាត តែមានសមត្ថភាពយ៉ាងពិសេស ក្នុងការប្រើប្រាស់ដៃរបស់វា? ដោយសារតែសត្វបង្កង មានរូបរាងតូច អ្វ… Read More »សត្វបង្កងស្រស់ស្អាត តែមានសមត្ថភាពពិសេស

មកដឹងសង្រ្គាមដែលកើតឡើង ក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត!

ពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ និយាយពីសង្រ្គាម អ្នកប្រាកដគិតដល់ ការច្បាំងគ្នាមិនចេះចប់ មិនចេះហើយ និងកើតឡើក្នុងពេលយ៉ាងយូរ។ សង្គ្រាមខ្លះកើតឡើងរហូតដល់រាប់ឆ្នាំឯណោះ។​ តែទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងប្រវិត្តិសាស្រ្ត ដែលកើតឡើង សង្រ្គាមខ្លះមិនយូររាប់ឆ្នាំនោះទេ ហើយសង្រ្គាមខ្លះ ខ្លីជាងការដែលអ្នកគិតទៅទៀត។